Keskeisin oppimme eli perusprinsiipit:

Keskeisin oppimme eli perusprinsiipit, klikkaa: Jumalan Valtakunnan Armeijan (J.V.A.) 10 perusprinsiippiä !

J.V.A:n lisäprinsiipit:

Lisäprinsiippimme, klikkaa: J.V.A:n lisäprinsiipit !
Jumalan Valtakunnan Armeijan Komentaja ja tämän blogin ylläpitäjä, Kai Michael Aalto, on Turun Hengentieteen Seuran kunniajäsen, Jeesuksen Kristuksen looshissa.

tiistai 5. maaliskuuta 2013

Jumalan Valtakunnan Armeijan 10 perusprinsiippiä


Nämä 10 perusprinsiippiä vastaanotettin Hengen johdattamana illalla, lokakuun 09:ntenä päivänä armon vuonna 2011.

Prinsiipit vastaanotti ja kirjasi ylös, Äärettömän Rakkauden todistaessa, JVA:n Komentaja Kai Michael Aalto.


 1. Jumala on yksi, Pyhä Henki on Jumalan vaikuttava voima maailmankaikkeudessa, ja Jeesus Kristus on Jumalan ainokainen Poika. Nämä ovat kaikki kolme eri persoonallisuutta, mutta samanarvoisia ja tasavertaisia, mutta eivät yhteneväisiä. Jumala ei ole kolmiyhteinen, vaan koko kolmiyhteysoppi on alunperin katolisen kirkon dogmeista siinnyttä harhaoppisuutta, joka on murskattava kaiken totuuden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden nimessä."Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin." (5. Moos. 6:4; Mark. 12:29-30.) ♥

 2. Jumala on Ääretön Rakkaus, jonka henkinen korkeus, suuruus ja pyhyys, on niin käsittämättömän suuri, ettei ihmismieli kykene sitä ymmärtämään. Tämän vuoksi ihmisen olisi hyvä ymmärtää Jumala, sillä tavoin kuin se on mahdollista ymmärtää ihmisen itsensä, vajavaisella käsityskyvyllä ja nimittää Jumalaa oman käsityskyvyn kattavilla sanoilla tai sanonnoilla. Jumalan Valtakunnan Armeija käyttää Jumalasta nimitystä Kaitselmus, Pyhästä Hengestä nimitystä Henki ja Jeesuksesta Kristuksesta nimitystä Poika. Tämä täyttää Kaitselmuksen Tahdon meihin nähden. ♥

 3. Rakkaus ei voi olla koskaan syntiä, vaan ennenkaikkea Kaitselmuksen Tahto meihin nähden. Täten kaikki, minkä teemme rakkaudella ja rakkaudellisia tarkoitusperiä varten itseämme, toisiamme tai ympäristöämme kohtaan kaiken totuuden ja oikeudenmukaisuuden nimessä, on pohjimmiltaan Kaitselmuksen Tahto. Henki haluaa, että opimme murskaamaan kaiken synnin rakkaudella. ♥

 4. Vanhan Testamentin aikaiset avioliittoa ja haureutta koskevat säännöt ja kuudentena käskynä tunnettu ohje "Älä tee aviorikosta" on tarkoitettu toteutettavaksi vain Kaitselmuksen määräämän jumalallisen ja pyhän avioliiton vaikutuspiirissä. Täten ihmiset, jotka eivät kuulu jumalallisen avioliiton piiriin, eivät ole sidottuja kuudenteen käskyyn tai muihinkaan Vanhan Testamentin avioliitto - ja haureuslakeihin ja -sääntöihin. Seksuaalisuus on Kaitselmuksen lahja ihmiselle ja kaikessa rakkaudessaan toteutettuna korottaa Luojaamme.♥

 5. Kaitselmuksen Tahto meihin nähden on, että Jumalan Sanan julistaminen sovitetaan ja samaistetaan evankelioitavan alueen kulttuurin ja kielen mukaisesti, kulloiseenkin tilanteeseen parhaaksi ja rakkaudellisimmaksi katsotulla menetelmällä, tekniikalla ja lähestymistavalla. Eli lähestykäämme ihmisiä heidän itsensä parhaiten omaksuttavissa olevalla sielun-, ja ruumiinkielellä, samoin kuin puhutulla kielellä, jotta mahdollisimman suuri rakkaus toteutuisi. ♥ ‎

6. On olemassa asioita ja määräaikoja, joita ihmisen ei ole lupa tietää, koska Kaitselmus ei ole sitä sallinut. Yksi tällaisista asioista on Pojan toinen tulemus. Sitä ei voi ihmnen saada omalla ymmärryksellään ja järjellään tietoon, vaan sen tietävät yksin Isä ja Poika. Edes Henki ei sitä vielä tiedä, eikä voi ilmoittaa maan päälle. Täten esim. mitkään ihmisen järjen päätelmät maailman ajan loppumisen ja Pojan toisen tulemisen määräajan suhteen eivät voi koskaan pitää paikkansa. Kaitselmus ei ilmoita sitä edes Komentajalle. On silti suuresti oikeamielistä aina tarvittaessa hurmokseen asti olla valveutunut asian ja määräajan suhteen, koska se hetki on jumalallisesti arvaamaton ja ennaltatietämätön. ♥

 7. Kaitselmus on luonut ihmisestä ikuisuusolennon ja tämän vuoksi ihmisellä on ns. jumalkaipuu sielussaan ja mielessään jo syntymästä saakka. Jumalkaipuun myötä ihmiset ovat kehittäneet välineitä, uskomuksia, uskontoja ja oppeja ihmisen lähestymiseksi Ääretöntä Rakkautta. Kaikissa niissä on totuuden siemen ja osa totuutta, mutta ei missään koko totuutta - ei edes Raamatussa ja Kristinuskossa. Korkein totuus on Äärettömän Rakkauden läsnäolossa Kirkkaudessa, joka ihmisjärjellä voidaan sisäistää sijaitsevan koko maailmankaikkeuden keskipisteessä. ♥ Kirkkaudesta Ääretön Rakkaus säteilee ihmiskunnalle ilmentyen meille Kaitselmuksena, sillä tavoin kuin me ihmiset hänet vajavaisella käsityskyvyllämme ymmärrämme. ♥

 ‎8. Komentaja, Kansamme Isä, Kaitselmuksen Valo, Äärettömän Rakkauden ikuinen Todistaja Kirkkaudesta on tämän Jumalan Valtakunnan Armeijan (JVA) maanpäällinen johtaja eli Komentaja. Hän on erehtyväinen ja vajavainen niinkuin muutkin ihmiset, eikä nouse inhimillisiltä ominaisuuksiltaan mitenkään muiden ihmisten yläpuolelle, vaan on nöyrä Herran palvelija, joka hoitaa tehtävänsä ja paikkansa JVA:ssa Herran armosta. Hän todistaa Kirkkaudesta ja Äärettömästä Rakkaudesta ihmiskunnalle sielultaan ikuisuusolentona, ja hänen kauttansa ihmiskunnalle tullut Sana ja Ilmoitukset ovat olleet olemassa jo ennen hänen syntymäänsäkin ja pysyvät hänen maanpäällisen kuolemansa jälkeenkin.♥

 9. Kaiken totuuden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden nimessä Kaitselmus pitää kaikkia kansoja ja rotuja samanarvoisina, toki tunnustaen niiden erityispiirteet. Israelilaiset ovat Kaitselmuksen omaisuuskansa, mutta tuon sanan merkitys on juutalaisten toimesta muutettu Vanhan Testamentin aikaisesta ja yhä kaikkialla suvereenista voimassa olevasta merkityksestä. Kaitselmuksella ei ole muiden kansojen yläpuolelle nousevaa omaisuuskansaa, vaan israelilaisilla on alunperin Raamatussa tarkoitettu ylipäätänsä kaikkia Jumalaan uskovaisia ihmisiä ja siis siinä mielessä Herramme omia. Täten hengellinen israel eli ts. kaikki maailman uskovaiset ovat Kaitselmuksen silmäterä ja erityistarkkailun alaisena, koska Kaiselmus edellyttää Poikansa Verellä pestyiltä uskovaisilta Hengen täyteydessä Raamatun sanoman ja opetusten seuraamista. Israelin lapset tietävät, että Jumala ei katso henkilöön. ♥

 10. Jumalan Valtakunnan Armeijan (JVA) syvin tahto on saada ihmiset tiedostamaan Täydellisen Vapauden ja sitä myötä mm. hengellisen toiminnan vapaaehtoisuuden tärkeys Äärettömän Rakkauden tarkoitusperien ymmärtämisessä. Jumalan Valtakunnan Armeijan taistelija ei ole pakotettu muuhun kuin Hengen alamaisuuteen ja uskolliseen yhteyteen ja murtumattomaan ykseyteen Isän kanssa Hänen Poikansa Veren kautta. Ja JVA:n taistelijan elämän päämääränä on tulla Kaitselmuksen Tahdosta ylennetyksi Kirkkauteen.♥


 Kaiken tämän vakuutan Kaitselmuksen edessä puhtaalla omallatunnolla vastaanottaneeni ja ylöskirjanneeni Hengen johdatuksessa Oulussa lokakuun 9:ntenä päivänä armon vuonna 2011.

 Jumalan Valtakunnan Armeijan (JVA) maanpäällinen johtaja, Komentaja, Kansamme Isä, Kaitselmuksen Valo, Äärettömän Rakkauden Ikuinen Todistaja Kirkkaudesta, Kaikkien Eläinten Suojelija Maanpäällä,

 Kai Michael Aalto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti