Keskeisin oppimme eli perusprinsiipit:

Keskeisin oppimme eli perusprinsiipit, klikkaa: Jumalan Valtakunnan Armeijan (J.V.A.) 10 perusprinsiippiä !

J.V.A:n lisäprinsiipit:

Lisäprinsiippimme, klikkaa: J.V.A:n lisäprinsiipit !
Jumalan Valtakunnan Armeijan Komentaja ja tämän blogin ylläpitäjä, Kai Michael Aalto, on Turun Hengentieteen Seuran kunniajäsen, Jeesuksen Kristuksen looshissa.

tiistai 5. maaliskuuta 2013

Jumalan Valtakunnan Armeijan lisäprinsiipit

JVA:n lisäprinsiippejä lisätään koko ajan sitä myöten, kun Henki antaa uutta ilmoitusta Komentajalle tai vähintään kahden todistajan läsnäollessa jollekin seurakuntamme Pojan verellä pestylle jäsenelle. Komentajan ei kuitenkaan tarvitse suostua ylöskirjoittamaan seurakunnan verijäsenen kautta tullutta uutta ilmoitusta, jos Henki ja Seurakunta (J.V.A.) ei siihen myöhemmin enää yhdy.


11. Välttäkäämme turhan kadotustuomion lausumista; sen välttämisestä on selkeät ohjeet Uudessa testamentissa (mm. Luuk. 6:37). Kun itse aikanamme ylenemme Kirkkauteen, huomaamme, että siellä on kautta koko ihmiskunnan historian useita sieluja, joiden emme olisi ihmisten puheiden ja vajavaisen tietomme tähden uskoneet koskaan sinne pääsevän. Laki- ja tuomiohenkisyys tekee pilkkaa Pojan Golgatan verisovitusta kohtaan, joten sellaista karttakaa ja tarvittaessa poistakaa paha keskuudestanne.♥

12. Vanhassa Testamentissa mainittuja ns. kymmenyksiä ei ole tarkoitettu kerätä ihmisille ja seurakunnille ja muille itse itsensä elättämään kykeneville yhteisöille, vaan yksin Kaitselmukselle. Täten Jumalan Valtakunnan Armeija (JVA) ei kerää Vanhan Testamentin tarkoittamia rahallisia kymmenyksiä toimintansa ylläpitämiseen, vaan vastaanottaa täydestä sydämestä annettuja vapaaehtoisia lahjoituksia Armeijassa vastuuhenkilöinä toimivien ihmisten elatuksen turvaamiseksi ja Armeijan toiminnan kokonaisvaltaiseksi ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. ♥

13. Sielun pelastuminen ja Kirkkauteen ylentäminen ei edellytä kasteen sakramentin läpikäymistä, mutta on sangen oikeaoppista uskoontulon jälkeen välittömästi ottaa raamatullinen upotuskaste kuuliaisuuden askeleena ja merkiksi hyvän omantunnon pyytämisestä Kaitselmukselta. Raamatullinen kaste on ihmisen uskossa ollessaan ottama upotuskaste, joka vaatii toteutuakseen vain sen verran vettä, että koko ihmisen ruumis on peitettävissä kokonaan vedellä Hengen määräämäksi ajaksi (yleensä muutamaksi sekunniksi). Esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon lapsikaste ei ole raamatullinen kaste. Jokainen paikka ja tila, jossa on vettä tarpeeksi paljon ruumiin peittämiskesi, kelpaa kastepaikaksi. Kasteessa tarvitaan kastettavan ja kastajan lisäksi kaksi todistajaa, joista toinen voi olla Henki. Kasteessa käytetään kaavaa:" Kastan sinut X.X. Äärettömän Rakkauden läsnäollessa ja Pyhän Hengen todistaessa, Jeesuksen Kristuksen nimeen. Amen."  ♥

14. Äärettömässä rakkaudessaan, totuudessaan ja oikeudenmukaisuudessaan maailmankaikkeuden Jumala on myös Kurin ja Järjestyksen Jumala. Koko maailmankaikkeus perustuu pohjimmiltaan luonnonlakien mukaiseen kurinalaiseen järjestykseen. Kaitselmus suorastaan vihaa kaikkea epäjärjestystä, siksi on suuresti Kaitselmuksen mielen ja tahdon mukaista, että Herran palvelijat ovat järjestäyneet kurinalaisesti ja sotilaallisesti. Näin jokainen Jumalan Valtakunnan Armeijan (JVA) taistelija tietää palveluspaikkansa ja -tehtävänsä ja esimiehensä tässä jumalallisessa Armeijassa. ♥

15. Henki ilmoittaa, että hurmokselliset opit tulevaisista taivaista, samoin kuin fyysisinä ilmoitetut Taivaassa käynti-kertomukset eivät edusta hengellisesti tervettä kristillistä oppia, vaikka monesti inhimilliseltä kannalta niitä onkin kiva lukea ja tällä tavoin aikamme ahdistusten keskellä poistua hetkeksi mielikuvitus- ja haavemaailmaan. Raamatun kokonaisvaltainen julistus on, että yksikään lihallinen ihminen ei voi palata Taivaasta takaisin maan pinnalle kertomaan tai todistamaan taivaista. On kyllä olemassa näkyjä ja profetioita taivaista, mutta niissä ei koskaan käydä fyysisesti taivaissa ja myöskin  niihin tulee suhtautua asiaankuuluvalla Kaitselmusta ja Sanaa kunnioittavalla varauksella. Tässäkin yhteydessä JVA kehoittaa suorastaan poishyljättäväksi kaiken, mitä ei voida Sanalla todistaa. Etenkin parapsykologia tai sen suuntainen hengellinen harhaopetus on aina pidettävä erillään terveestä hengellisestä opista. Amen. ♥

16. Alkoholin hallittu ja terveydellinen käyttö (esim. 1 Tim.5:23), joka ei missään tapauksessa vahingoita ruumistamme, joka on Pyhän Hengen temppeli, ei ole alkuperäisessä Raamatun Sanassa kielletty, vaan Raamatun Sanaa on aikojen saatossa väännetty ja vääristelty vastaamaan eri tahojen hegemonisia tai poliittisia valtapyrkimyksiä. Täten esimerkiksi vaatimus täydellisestä raittiudesta on tullut suomalaisiin herätysliikkeisiin manipuloituna oppina vuosisadan vaihteen raittiusliikkeistä. Sanallinen raittuis tarkoittaa nimenomaan tervettä, Hengellä koeteltua ja alkukirkon mukaista kristinoppia. Sana kieltää juopumaan viinistä ja sitävastoin täyttymään Hengellä ( Ef. 5:18). Hengellä täyttyminenkään ei kuitenkaan terveen raamatullisen opin mukaisesti tarkoita Hengestä juovuksissa olemista, jolloin hoiperrellaan, naureskellaan, ilmehditään ja vääntelehditään sairaalloisesti ja puhutaan sekavia.♥

17. Raamatussa ei missään kohden kehoiteta maallisen Joulun viettoon. Jeesus Nasaretilainen lienee syntynyt syyskuun alussa. Koska maailmanlaajuisesti kristillisiksi itse itsensä luokittelevissa piireissä on sovittu Vapahtajamme syntymäpäiväksi 25. päivä joulukuuta, ei ole väärin viettää hengellistä joulua, Vapahtajamme Syntymäjuhlana tuolloin. Kuitenkaan missään tapauksessa ei ole Sanan mukaista viettää Joulua tuhlaten taloutensa konkurssin partaalle monesti turhia lahjoja ostellessa, tai syödä, juoda ja mässätä itsensä ahneuden synnissä niin fyysiseti kuin henkisestikin pahoinvoivaksi. Myöskään pakanalliset joulukuuset, joulupukit, joulutontut, sekä muut satuolennot ja oheistuotteet eivät kuulu raamatulliseen jouluun. ♥

18. Vanhan testamentin lait on täydellisesti sovitettu Jeesuksen Kristuksen Golgatan Verellä. Täten esimerkiksi Vanhan Testamentin haureutta, veriruokia, kymmenyksiä, sapatinviettoa ym. uskovaisille erikseen lueteltuja säädöksiä ei voida pitää pelastuskysymyksinä, koska ne ovat Pojan verellä sovitetut, mutta niiden noudattamisesta Kaitselmus antaa kylläkin erityisiä siunauksia uskovaisten päälle. Ainoastaan Jeesus Kristus pystyi täyttämään lain, mutta jokainen uskovainen, joka opetuslapseudessaan pyrkii mahdollisimman lähelle Poikaa, tulee saamaan Kaitselmukselta siunauksia. Sen sijaan nykyisten ns. menestysteologien opettamat virheelliset opit kymmenysten siunauksellisista kertaantumisista eivät edusta tervettä raamatullista opetusta, vaan ovat kaikessa karkeudessaan lähinnä taloudellista riistoa. Niitä kavahtakaa ja tarvittaessa hävittäkää paha keskuudestanne! ♥

19. Ehtoollinen on itse Herramme Jeesuksen Kristuksen asettama muisto- ja rakkaudenateria. Ehtoollista kuuluu viettää asiaankuuluvalla hartaudella, ei ahnehtien, mässäten ja ruokajuomista juopuen (Kor. 11: 23-29/ Nämä sanat sopivat myös ehtoollisen asetussanoiksi). Ehtoollista tulisi viettää koko paikallisen seurakunnan läsnäollesa ja kaikkien siihen osallistuvien tullessa tarpeeksi ravituiksi. Kaitselmus on mielistynyt siihen, että vietämme ehtoollista mahdollisimman paljon ensimmäisen rakkausaterian mukaisesti (esim. alkoholiton viini ei kuulu alkuperäiseen ehtoolliseen). Ensimmäisen ehtoollisen vietto on tapahtunut kiirastorstaina pääsiäisen alla, sinä yönä, kun Juudas kavalsi Vapahtajamme. Henki ilmoittaa, että Herran Pyhää ehtoollista tulee nykyaikana viettää Herramme Golgatan verisovituksen juhlallisena muistoateriana kerran vuodessa, maaliskuun 22. päivänä. Jeesus Kristus on Herra. ♥Ei kommentteja:

Lähetä kommentti